• Žiro računi za osnovne studije: 165-1068-42 HIPO ALPE ADRIA BANKA
  • Žiro računi za master i doktorske studije: 165-1068-42 HIPO ALPE ADRIA BANKA