Prof. dr Milan Tuba

Dekan

milan_tuba1Milan Tuba rođen је u Lučanima 1952. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku. Studirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences (B. S. in Mathematics, M. S. in Mathematics, M. S. in Computer Science, M. Ph. in Computer Science, Ph. D. in Computer Science).

Od 1983. do 1994. boravio je u SAD prvo kao postdiplomac i asistent (nastavni i istraživački) na Vanderbilt University u Nashville, TN i New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, a kasnije kao docent elektroinženjerstva na Cooper Union Graduate School of Engineering, New York. Za to vreme bio je osnivač i direktor laboratorije za mikroprocesore i laboratorije za VLSI dizajn, rukovodilac naučnih projekata i mentor diplomskih radova i magistarskih teza.

Od 1994. bio je docent i vanredni profesor računarstva na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i upravnik računarske laboratorije. Od 2004. radi i na Megatrend univerzitetu gde je autor projekta osnivanja Više škole za kompjuterske nauke i kasnije Fakulteta za kompjuterske nauke. Od 2009. je u stalnom radnom odnosu na Megatrend univerzitetu u zvanju redovnog profesora.

Držao je nastavu iz više od 20 kurseva na redovnim i postdiplomskim studijama, od VLSI dizajna i arhitekture računara, preko računarskih mreža i operativnih sistema, procesiranja slika, računarske grafike do verovatnoće, slučajnih procesa i matematike. Od povratka iz S.A.D. 1994. učesnik je naučnih projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije, trenutno Projekat III-44006. Njegov naučni interes proteže se na optimizacije matematičkim i heurističkim metodama primenjene na računarske mreže, procesiranje slika i kombinatorne probleme. Mentor je grupi od pet studenata doktorskih studija sa kojima radi u oblasti optimizacije heurističkim metodama baziranim na inteligenciji rojeva. Objavio je blizu 150 naučnih radova i monografiju. Održao je desetak plenarnih predavanja po pozivu na konferencijama na Harvardu, Kejmbridžu, Moskvi, Parizu, Istambulu itd. Koeditor je, član editorskog odbora, član naučnog komiteta ili recenzent za više međunarodnih časopisa i konferencija.

Član međunarodnih profesionalnih i naučnih organizacija ACM, IEEE, AMS, SIAM i IFNA.

Doc. dr Bačanin-Džakula Nebojša

PRODEKAN ZA NASTAVU

NebojsaNebojša Bačanin Džakula rođen je 1983. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Osnovne studije završio je 2006. godine na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu, a master studije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Informacioni sistemi, završio je 2008. godine. Doktorirao je računarske nauke na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine.

Od 2007. godine radio je kao asistent na Fakultetu za kompjuterske nauke. Trenutno je docent i prodekan na Fakultetu za kompjuterske nauke i direktor IT sektora Univerziteta Džon Nezbit.

Držao je nastavu iz više kurseva na osnovnim i master studijama, od operativnih sistema i računarskih mreža, do baza podataka i programiranja. Angažovan je na projektu III-44006 iz programa integralnih interdiscipliranih istraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Njegov naučni doprines proteže se na optimizacije metaheurističkim metodama baziranim na inteligenciji rojeva, kako za neprekidne, tako i za diskretne probleme. Objavio je veliki broj naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima indeksiranim na SCI listi (Thomson Reuters ISI), Scopus-u i/ili MathSciNet-u, kao i na međunarodnim konferencijama indeksiranim u Web of Science, Scopus i/ili IEEE-Xplore. Stalni je recenzent mnogih vodećih vrhunskih međunarodnih časopisa i učesnik organizacionih odbora vodećih svetskih konferencija.