Konkurs za Erasmus+ stipendije

Pozivaju se zainteresovani studenti FKN-a da se prijave na konkurs za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti za studiranje u sledećem semetru na rumunskom Univerzitetu Lucian Blaga u gradu Sibiu.

Kriterijumi za konkurisanje su akademski uspeh (75%), motivacija (10%), prethodno iskustvo u programima mobilnosti (5%),  prethodno iskustvo u Rumuniji (5%), vanastavne aktivnosti (5%). Sa jednakim akademskim nivoom prednost ce biti data studentima iz ugroženijih socijalno-ekonomskih grupa (uključujući izbeglice, tražioce azila i migrante). Niži prioritet biće dat onima koji su već učestvovali u akcijama mobilnosti u istom ciklusu studija pod nekim od Erasmus programa.

Potrebna dokumenta su: obrazac za prijavu, Europass CV, motivaciono pismo na engleskom jeziku, uverenje o položenim ispitima (iz prethodne akademske godine), uverenje o stranom jeziku i kopije relevantnih diploma i profesionalnih sertifikata (opciono).

Zainteresovani studenti treba da se jave dekanu radi kompletiranja dokumentacije i razgovora.

Rok za konkurisanje je 29.11.2016. godine do 12h.